Info

Den 1/12-2022

Referat og bilag fra mødet 22/11 kan findes under Vandværket/Generalforsamling

Den 1/11-2022

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 22/11 omkring en evt. afvikling af Vestre Vandværk. Dagsorden kan findes her.

Den 19/10-2022

Seneste tilstandsrapport for vandværket er tilgængelig under 'Vandværket'

Den 12/10-2022

Der er blevet taget kontrolmålinger for PFAS fra vandhanen hos en andelshaver ca. 1 måned efter vi blev tilsluttet nødforsyningen til HTK. Der er ikke påvist PFAS i vandet. Analyseresulater kan findes under 'Vandkvalitet'

 

 

 

 

 

 

Driftsstatus

UNORMAL DRIFT

Den 2/8-2022

Pga. problemet med for høje værdier af PFAS i vandet overgår vi i dag til vores nødforsyning fra HTK-Forsyning. Dette er sket i samråd med Kommunen.

Ændringen vil forårsage urenheder og ’rust’ i vandet, og der kan også komme problemer med trykket på vandet. Som følge af dette er det derfor forbudt at vande have.

Da vi i en periode skal købe vand fra HTK-Forsyning vil prisen på vand formentligt stige, men dette vil der komme yderligere information om på et senere tidspunkt.