Info

Den 29/10-2023

Udkast til regnskab for 2022 kan findes her

Den 25/10-2023

Det har desvære ikke været muligt at finde et egnet lokale til afholdelse af ordinær generalforsamling d. 7-11-2023. Vi vender tilbage med en ny dato når et egnet lokale er fundet. 

Den 11/10-2023

Ordinær generalforsamling forventes at blive afholdt tirsdag d. 7-11-2023. Dagsorden følger snarest muligt på hjemmesiden og sendes endvidere til dem der er oprettet på vandværkets mailingliste. 

 

 

 

 

 

Driftsstatus

UNORMAL DRIFT

Den 2/8-2022

Pga. problemet med for høje værdier af PFAS i vandet overgår vi i dag til vores nødforsyning fra HTK-Forsyning. Dette er sket i samråd med Kommunen.

Ændringen vil forårsage urenheder og ’rust’ i vandet, og der kan også komme problemer med trykket på vandet. 

Da vi i en periode skal købe vand fra HTK-Forsyning vil prisen på vand formentligt stige, men dette vil der komme yderligere information om på et senere tidspunkt.