Takstblad

Takstblad gældende fra 1. januar 2016 og indtil nyt udsendes
(alt ekskl. moms i kr.)
Kontingent til vandværket, pr. beboelse, pr. år500,-
Kontingent til vandværket, ubebygget grund uden forbrug, pr. år500,-
Kontingent til vandværket, pr. ekstra måler, pr år500,-
Forbrugsafgift til vandværket, pr. m37,-
Vandafgift til staten, pr. m36,37
Grundvandskortlægning, pr. m30,67
Tilslutning til vandværk, fra ledning til skelDirekte omkostninger
Tilslutning fra skelFor egen regning
Manglende indgivelse af selvaflæsnings- kort, pr. måler (Forbruget ansættes til min. 170 m3 (kommunens sats for vandforbrug på ejendomme uden måler eller seneste år +10%) 100,-
Tilslutningsafgift17.500,-
Rykker ved for sen betaling, pr. rykker100,-
Gebyr for genåbning efter afbrydelse p.g.a. manglende betaling efter rykker og retslig inkasso 2.000,-
Forgæves kørsel ved udskiftning af måler200,-
Ikke-interessenter betaler dobbelt kontingent og dobbelt forbrugsafgift til Vandværket.